שטיח אדריאן בז' 70*120 צמר

269.00

שטיח אדריאן בז' 120*180 צמר

599.00

שטיח אדריאן שמנת 70*120

269.00

שטיח אדריאן שמנת צמר 120*180

599.00

שטיח אמבטיה סטפס קרם

109.00

שטיח אמבטיה סטפס קאמל

109.00

שטיח מטבח בז לבן 180*70

260.00

שטיח מטבח בז לבן 130*70

199.00

שטיח מטבח שחור עם בז 130*70

199.00

שטי מטבח שחור עם בז 180*70

260.00

שטיח מטבח אפור כהה ריבועים 180*70

260.00

שטיח מטבח בז' ריבועים 180*70

260.00

שטיח מטבח אפור בהיר ריבועים 130*70

199.00

שטיח מטבח ריבועים אפור בהיר 180*70

260.00

שטיח אפור כהה ריבועים 130*70

199.00

שטיח מטבח בז' ריבועים 130*70

199.00

שטיח לה קוצינה אפור

199.00

שטיח לה קוצינה בז

199.00